IT ārpakalpojumi

Datortehnikas un datortīkla apkalpošanas pakalpojums

Pakalpojums piemērots uzņēmumiem, kuriem nepieciešams kvalificēta datorsistēmu speciālista tehniskais atbalsts, bet nav sava IT speciālista.

Izmaksu ietaupījums

Iespēja ietaupīt izmaksas, jo nav nepieciešams pieņemt darbā IT speciālistus.

Operatīvs atbalsts
Palīdzība tiek sniegta nekavējoties. Pieejami dažādu jomu kvalificēti speciālisti.

Pakalpjuma apraksts
• Incidentu novēršana attālināti vai klātienē
• 24/7 pieteikumu pieņemšana
• Tehnikas darbaspējas operatīva atjaunošana
• Konsultācijas
• Preventīva uzraudzība
• Lokālā un bezvadu datortīkla problēmu identificēšana un risināšana
• IT infrastruktūras administrēšana un uzturēšana
• Profilaktiskās apkopes un audits
• Serveru, NAS administrēšana un uzturēšana

Uzņēmuma sistēmu atbalsts

Mūsu speciālisti var vaikt uznēmuma sistēmu primāro atbalstu. Palīdzam veidot sadarbībā ar sistēmas piegādātājiem.

IT infrastruktūras un Serveru administrators

Mūsu speciālisti ir gatavi nodrošināt infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumus. Mēs nodrošinām Linux vai MS Windows servera administratora pakalpojumus klienta telpās vai attālināti. Veicam tīkla iekārtu uzturēšanu

Darbinieku atbalsts

Sniedzam darbiniekiem konsultācijas darbā ar uz’nēmumā izmantotajām sistēmām. Veicam darbinieku apmācības sistēmu lietošanā kā arī vispārējos drošibas jautājumos.

 

Pārbaudes 

Veicam uzņēmuma esošās infrastruktūras izpēti un auditu lai konstatētu iespējamos riskus, piedāvātu attīstības un optimizācias scenārijus.

Informācijai T.: +371 29207823 oskars@catus.lv